Month: November 2023

ในปัจจุบัน รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะยอดนิยมในประเทศไทย ด้วยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขับขี่ อย่างไรก็ตาม รถจักรยานยนต์ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงเช่นกัน ดังนั้น การมีประกัน พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนของผู้ประสบภัย สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มี ในบทความนี้จะมาแนะนำความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับประกัน พ.ร.บ. รถมอเตอร์ไซค์ที่ควรรู้ ประกัน พ.ร.บ. หรือ ประกันภาคบังคับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ เป็นประกันที่กฎหมายบังคับให้เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันต้องทำ เพื่อให้คุ้มครองค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนของผู้ประสบภัย โดยผู้ประสบภัยในที่นี้หมายถึง คนเดินเท้า ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่นที่ถูกชนจากรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ…